PITBIKE 2023

           NOME : BORDINO LUCA

  N° DI GARA : 17

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV HEAVY


           NOME : MAZZIERI LORENZO

  N° DI GARA : 5

CATEGORIA : PIT PRO 14CV HEAVY


         NOME : ACERBI VALENTINA

 N° DI GARA : 17

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


          NOME : BOMBONATI LUIGI

 N° DI GARA : 22

CATEGORIA : PIT PRO 14CV HEAVY


          NOME : FAGGIONI DENNIS

 N° DI GARA : 482

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV HEAVY


          NOME : CALORE ALEX

 N° DI GARA : 33

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


          NOME : CARUANA CALOGERO

 N° DI GARA : 76

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV LIGHT


          NOME : LO SAVIO ALBERTO

 N° DI GARA : 4

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : ACQUAVIVA GIACOMO

 N° DI GARA : 21

CATEGORIA : PIT PRO 14CV HEAVY


          NOME : ZENATTO ANTONIO

 N° DI GARA : 47

CATEGORIA : PIT PRO 14CV HEAVY


          NOME : FICHERA MIRKO DANIEL

 N° DI GARA :

CATEGORIA : PIT PRO 14CV LIGHT


          NOME : FINOTELLO ALDO

 N° DI GARA : 163

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV HEAVY


          NOME : SIMONETTI BIAGIO

 N° DI GARA : 36

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV LIGHT


          NOME : DAN ANDREA

 N° DI GARA : 88

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV LIGHT


          NOME : DI DONATO STEFANO

 N° DI GARA : 76

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV LIGHT


          NOME : DI DONATO DANIELE

 N° DI GARA : 32

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : TRUBIA FEDERICO

 N° DI GARA : 21

CATEGORIA : PIT PRO 14CV LIGHT


         NOME : CASALIS FABRIZIO

 N° DI GARA : 121

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV HEAVY


          NOME : PERNA SIMONE

 N° DI GARA : 65

CATEGORIA : PIT PRO 14CV HEAVY


          NOME : VERGNANO LUCA

 N° DI GARA : 2

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV HEAVY


          NOME : MENNOIA NICOLA

 N° DI GARA : 64

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14CV LIGHT


          NOME : TASSELLI MARCO

 N° DI GARA : 7

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV HEAVY


          NOME : COCO DANIELE

 N° DI GARA : 79

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV HEAVY


          NOME : PEROTTO EDOARDO

 N° DI GARA : 13

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : BARBERIS LEONARDO

  N° DI GARA : 25

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV LIGHT


          NOME : BATTAGLIA RICCARDO ANTONIO 

  N° DI GARA : 22

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


          NOME : BONITTA DAVIDE

  N° DI GARA : 81

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : BELLODI ANGELO

  N° DI GARA : 82

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


           NOME :  BESSARD MATHIEU

  N° DI GARA : 31

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV HEAVY


          NOME : MONNET LISA

  N° DI GARA : 44

CATEGORIA :  PIT PRO 14 CV LIGHT


         NOME : CATANIA LORIS

  N° DI GARA : 77

CATEGORIA :  PIT PRO 14 CV LIGHT


          NOME : GUGLIOTTA GIUSEPPE

  N° DI GARA : 11

CATEGORIA :  PIT ROOKIE  14 CV HEAVY


           NOME : UGATTI GARINI LUCA

 N° DI GARA : 23

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


          NOME : SAPONARO  DAVIDE

  N° DI GARA : 

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


           NOME : GHIRONI ALESSANDRO

 N° DI GARA : 230

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : SPINETTI LUCA

 N° DI GARA : 235

CATEGORIA :  PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : GIOVANNI LAVARINO

 N° DI GARA : 51

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : PIGNATARO MIRKO

 N° DI GARA : 41

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


          NOME : RIGGI STEFANO 

  N° DI GARA : 215

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


           NOME : PENITI SIMONE

 N° DI GARA : 72

CATEGORIA : PIT PRO 14CV HEAVY


          NOME : MORI LEONARDO

  N° DI GARA : 27

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


          NOME : MORI KEVIN

  N° DI GARA : 95

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


NOME : MORI NICOLA

N° DI GARA : 90

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


NOME : STRANO ANTONIO

N° DI GARA : 13

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV LIGHT


NOME : D'AMELIO BENIAMINO

N° DI GARA : 15

CATEGORIA : PIT ROOKIE 14 CV HEAVY


NOME : FINARDI MARIO

N° DI GARA : 108

CATEGORIA : PIT PRO 14 CV LIGHT